Close

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja

Jos ei jaksa purjehtia Suomesta Välimerelle, mutta haluaa vaihteeksi purjehtia ilman hanskoja ja pipoa, hyvä vaihtoehto on veneen vuokraaminen. Siihen tarvitaan kansainvälinen huviveneenkuljettajakirja vähintään yhdellä miehistön jäsenellä. Ei vaadi kovin paljon:

– esim päällikkökurssi purjehduskoulussa tai muuten kyvykkyytensä todistaminen

– navigointikurssit: saaristo- ja rannikko

– jos aikoo Euroopan kanaville, hyvä liittää samalla sisävesisäännöstän CEVNI tutkinto (joskus osana purjehduskoulujen päällikkökurssia).

Vaikka EA1 (ensiapukurssi) ei kuulukaan vaatimuksiin se on ihan järkevää suorittaa ja uusia muutaman vuoden välein. Toki on hyvä olla myös VHF-tutkinto.

 

Trafin sivuilta:

Huviveneen kuljettaja

Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan saaminen edellyttää:

 • vähintään 18 vuoden ikää
 • henkilöauton kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin saamisen edellytyksenä olevaa lääkärintodistusta
 • henkilö täyttää Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sisävesiliikennetyöryhmän päätöslauselman no. 40 tutkintovaatimukset kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan saamiseksi

Pätevyydet

Kansainvälinen huviveneenkuljettajan pätevyyskirja

Trafi myöntää huviveneenkuljettajan pätevyyskirjat muun muassa veneilyjärjestöjen antamien koulutustodistusten perusteella.

Säännöt asettavat veneilyjärjestöille ja niiden koulutustoiminnalle tarkkoja vaatimuksia. Järjestöjen on esimerkiksi otettava käyttöön koulutuksen laatujärjestelmä, joka on arvioitava säännöllisin väliajoin. Vain laatujärjestelmää käyttävät veneilyjärjestöt voivat myöntää todistuksia, joiden perusteella saa kansainvälisen pätevyyskirjan.

Veneilyjärjestöt antavat koulutusta

Nykyiset vaatimukset merkitsevät sitä, että veneilyjärjestöjen koulutuksen ja todistuksenannon merkitys korostuu pätevyyskirjan myöntämisen perusteena.

Useissa veneilyjärjestöissä luotiin jo 2000-luvun puolivälissä laatujärjestelmä, jotta ne voisivat antaa pätevyyskirjan myöntämiseksi vaadittavaa koulutusta. Silloinen Merenkulkulaitos arvioi kolmen veneilyjärjestön ja yhden oppilaitoksen laatujärjestelmän ja kaikki hyväksyttiin.

Veneilyjärjestöjen tarjoaman koulutuksen lisäksi teoriaosaamisen voi osoittaa esimerkiksi erikseen määritellyillä tutkinnoilla. Trafi tarjoaa myös mahdollisuuden suorittaa teoriatentti.

Kun haet ensimmäistä pätevyyskirjaasi

Pätevyyskirjan saamiseksi sinun on toimitettava Trafin alueelliselle valvontaryhmälle vapaamuotoinen hakemus, josta tulee selvitä seuraavat asiat:

 • nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi
 • syntymäaikasi ja syntymäpaikkasi (min. 18v)
 • haetko lupaa moottori- vai/ja purjevenettä varten (vastaava käytännön taito vaaditaan)

Hakemukseen liitettävät asiakirjat:

-kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokortin saamiseksi vaadittavasta lääkärintodistuksesta

-kopio Trafin hyväksymän veneilyjärjestön antamasta koulutustodistuksesta, josta ilmenee YK:n Euroopan talouskomission päätöslauselman No. 40 (1998) vaatimusten täyttyminen

tai

-kopio Suomen Navigaatioliiton myöntämästä rannikkolaivurin todistuksesta. Navigaatioliiton myöntämä saaristolaivurintodistus voidaan myös hyväksyä suorittamalla täydentävä koe virta-, sorto- ja vuorovesilaskelmista

tai

-muu todistus vastaavasta navigoinnin teoriatason osaamisesta (hankittu vuoden 1983 kesäkuun jälkeen)

sekä

-todistus riittävästä käytännön veneilytaidoista (todistuksesta on käytävä ilmi, ovatko taidot riittävät moottori- vai/ja purjeveneelle).

-passivalokuva (1 kpl)

 

Koulutustodistusta vastaavia todistuksia ovat esimerkiksi:

 • sotilasveneen kuljettajankirja
 • venepäällikkötutkinto (SVEL)
 • meripartiolaisten kipparikurssin todistus
 • meriupseerin tutkinto
 • veneenkuljettajan koulutus (Merisotakoulu)
 • Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskuksen kurssitodistus
 • kuljettajan pätevyyskirja tai muu ylempi, ammattimaiseen merenkulkuun tarkoitettu, kansipäällystön pätevyyskirja.

Jos sinulla ei ole mitään todistusta teoriaosaamisestasi, voit suorittaa tentin Trafin alueellisessa toimipisteessä. Hyväksytty tenttisuoritus rinnastetaan koulutustodistukseen.

Trafin hyväksymän veneilyjärjestön koulutustodistukseen voidaan liittää myös järjestön antama vahvistus siitä, että täytät vaatimukset käytännön taidoista.

Jos haluat pätevyyskirjaan myös sisävesikelpoisuuden eli merkinnän “I”, sinun on erikseen todistettava, että sinulla on riittävät tiedot Euroopan sisävesien liikennesäännöksistä (eli CEVNI-säännöt).

Ennen 1.1.2004 myönnetyt kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyskirjat pysyvät edelleen voimassa, mutta niiden kelpoisuutta ulkomailla ei voida taata. Vanhat pätevyyskirjat vaihdetaan uusiin ilman lisätutkintoja.

Kun haluat uusia pätevyyskirjasi

Hakemuksesta on ilmettävä edellä kohdissa 1, 2 ja 3 mainitut asiat sekä seuraavat liitteet:

 • yhteystietosi
 • kopio vanhasta pätevyyskirjasta
 • passikuva (1 kpl)
 • todistus terveydentilastasi (= kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokorttiin vaadittavasta lääkärintodistuksesta).

On suositeltavaa, että päivität myös ensiaputaitosi!

1.1.2004 jälkeen myönnetty kansainvälinen huviveneenkuljettajan pätevyyskirja on voimassa siihen asti kunnes täytät 70 vuotta. Tämän jälkeen sinun on uudelleen todistettava, että omaat riittävän näkö- ja kuulokyvyn saadaksesi pätevyyskirjasi uusittua.

Kansainvälinen huviveneenkuljettajan pätevyyskirja myönnetään vain 18 vuotta täyttäneelle ja sen hinta on 104 euroa. Uusiminen maksaa 52 euroa.

 

Vuokraveneen kuljettajankirja

Vuokraveneen kuljettajankirjan saamisen edellytyksenä on:

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • henkilöauton kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin saamisen edellytyksenä oleva lääkärintodistus
 • todistus hyväksytystä ensiapukoulutuksesta
 • riittävä kokemus vuokraveneen kuljettamiseen sekä
 • että tuntee:
 • vesiliikennelain (463/1996) ja vesiliikenneasetuksen (124/1997) säännökset
 • meriteiden säännöt (SopS 30/1977, liitteineen)
 • sisävesisäännöt (252/1978)
 • merimerkit, merikartan, kompassin, suuntimisen, suuntien asettamisen ja laivapäiväkirjan pitämisen sekä
 • tarpeellisin osin merilain (674/1994) ja muut aluksen päällikköä koskevat säännökset.
 • Twitter
 • Facebook
 • E-Mail
 • LinkedIn
 • Windows Live