Close

Vesikoneen asennus

Meillä vesikoneen asennuksen teki Haukilahden Veneveistämön nyt pääosin eläkkeellä oleva Christian Lydman. Koneen sähköasennukset teki Santeri Lehto. Suunnittelussa teimme yhteistyötä. Christian oli loistava soveltamaan materiaaleja ja käytettävissä olevia tiloja ja asennuksesta muodostui hyvin järkevän tuntuinen kokonaisuus.

Kaaviokuva asennuksesta

Pääkomponenttien sijainnista

Vesikoneen pääkomponentit ovat pumppuyksikkö, itse vesikone , suodattimet, yksi sähkömagneettikytkin, ohjaustietokone sekä sähköliitäntälaatikko. Joissain malleissa nämä on integroitu yhteen, joka helpottaa asennustyötä, mutta vaatii enemmän yhdestä kohdasta löytyvää tilaa.

Pumppuyksikkö sekä itse vesikone ovat suhteellisen painavia (meidän tapauksessa yht. 30 kg) laitteita, joten ne tarvitsevat tukevan ja suoran asennuspedin.

Lisäksi on huomioitava, että molempiin laitteisiin on oltava pääsy huoltotöitä varten, ne on pystyttävä irroittamaan ja jos korkeapaineletkuihin tulee vuoto, niin vuotavan veden pääsy pilssiin pitäisi olla mahdollisimman suora.

Koneiden sijainti vesitankkiin / lavuaariin nähden tulisi olla mahdollisimman lyhyt, samoin kuin etäisyys läpivienteihin.

Rungon läpivientien sijainnista

Yleisin syy vesikoneen asennuksen epäonnistumiselle on sisäänottoläpiviennin asennuspaikka ja tapa.

Vesikoneet ovat hyvin herkkiä sisäänottoveden ilmakuplille ja alustavasti vaikuttaakin siltä, että vehjettä saa olla ilmaamassa varsin usein, vaikka asennus olisikin suunniteltu hyvin.

Sisäänottoveden läpivienti ei saa olla liian lähellä keulaa, jotta aallokko ei muodostaisi veteen ilmaa tai mahdollistaisi läpiviennin haukkaamista. Läpiviennin pitäisi myöskin olla lähellä veneen keskiviivaa, jotta rungon kallistuma ei tuottaisi vastaavia ongelmia.
Vaikka valmistajat väittävätkin, että veden sisäänotto voidaan suorittaa myös T- liitännällä hyödyntäen jo olemassa olevaa läpivientiä, monet ovat todenneet tämän estävän laitteen toiminnan – ilmakuplia sekoittuu veteen liikaa. On suositeltavaa tehdä laitteelle oma läpivienti.

Toinen rungon läpivienti asennetaan vesilinjan yläpuolelle ja tästä vesikone poistaa hukkavetensä (brine). Vesikoneen prosessissa kun sisäänpumpatusta vedestä pumpataan ulos mereen ainakin 80% ja loppu menee sitten tankkiin. Jotta aallokko ei työntäisi vettä tästä reiästä sisään, on vesiputkeen tehtävä ”swan neck”, eli käytännössä lenkki.

Ideaalitilanteessa hukkavesi valuisi maan vetovoimalla mereen, mutta tämä oli mielestäni loogisesti mahdoton ajatus – hukkaveden ulossyötön kun pitäisi olla samanaikaisesti merenpinnan yläpuolella ja itse laitteen taas mahdollisimman alhaalla.

Talismanin vesikoneen asennus

Pohdin aluksi laajalti erilaisia asennusvaihtoehtoja, etenkin kun olin veneen painopisteen sijainnista huolissani. Oli kuitenkin suhteellisen selvää, että järkeviä vaihtoehtoja oli tarjolla vain vähän.

Vesikoneyksikkö asennettuna

Pumppuyksikkö pilkottaa vesikoneen vierestä

Päädyimme asentamaan painavat pääkomponentit päälaipion etupuolelle etuhytin takaosaan, lähes pilssin tasolle olevaan osittain avoimeen varastolokeroon. Runkoon ja puurakenteeseen laminointiin tukevat tassut, joiden varaan asetettiin puulevy, johon sekä pumppu että vesikone kiinnitettiin.

Keulapiikkiin työntyvän vesikoneen päädyn suojalaatikko

Ohjaustietokone ja sähköliitäntä

Vaneriseinämä erottaa Maestrossa tämän varaston keulapiikistä. Tähän seinämään tehtiin vesikoneen kokoinen reikä, josta osa levystä sekä vesikoneesta pilkottaa ulos,koneisto ja pumppu kun eivät yhdessä mahtuneet täysimääräisesti varastolokeroonsa. Tämä reikä mahdollistaa kuitenkin koneen päädyssä olevien ilmaushanojen käytön ja koko vesikone voidaan irrottaa tarvittaessa vetämällä se ulos tämän reiän kautta. Koneen päätyä suojaa purjepusseilta lasikuituinen suojalaatikko. Itse laitteen mittariston näkee taas varastolokeron avoimesta luukusta, josta myös pumpun ilmanpoisto voidaan suorittaa, sekä kiinnittää lisäletkuja seisontakemikaalien pumppausta varten.

Laitteen sähkökomponentit, eli ohjaustietokone ja sähköliitäntälaatikko asennettiin saman vaneriseinämän, eli keulapiikin takaseinän yläreunaan. Ohjaustietokoneeseen on oltava suhteellisen helppo pääsy, koska tietyissä tilanteissa se pitää käsin ohittaa manuaalista käyttöä varten sen allaolevasta vivusta käsin.

Ideaalitilanteessa pumppuyksikkö kannattaisi asentaa äänieristettyyn tilaan, mutta tähän emme venyneet. Moottoritilaa sen kuumuuden vuoksi valmistaja ei kuitenkaan suositellut.

Läpiviennit ja suodattimet

Keittiön kaapissa vasemmalla aktiivihiilisuodatin, oikealla meriveden sisäänoton suodatin

Vesikoneen ohjauspaneel

Pohjan läpivienti asennettiin keittiön kaappiin, joka on varsin lähellä veneen keskiviivaa ja noin kölin takareunan tasolla. Asennus vaatii kaksi erillistä lisäsuodatinta, eli 50 mikronin suodatin, joka asennetaan läpiviennin ja pumppuyksikössä sijaitsevan 5 mikronin suodattimen väliin ja toisaalta aktiivihiilisuodattimen, jolla siistitään tankista pumpattava vesi, jota laitteisto käyttää itsensä huuhtelemiseen. Aktiivihiilisuodatinta tarvitaan, jos tankissa on kaupungin vesijohtovettä, laitteen itse tuottama vesi ei suodatusta kaipaa. Nämä suodattimet ovat valitettavan suurikokoisia ja niidenkin sijaintia pohdittiin tarkkaan. Päädyimme asentamaan ne samaan keittiön kaappiin kuin läpivientikin, jossa ne nyt vievät hieman tilaa, joka aiemmin oli roskasäiliön käytössä.

50 mikronin suodattimen löysimme Ahlsellin valikoimasta, joskin seinäasennustelinettä tällä ei ollut, joten sekin piti tehdä erikseen. Olisi ollut suotavaa, että valmistajat toimittaisivat kaikki tarvittavat osat koneen kanssa, mutta näin ei asia ainakaan Schenkerin osalta ole.

Brine-veden läpivienti sekä sen vaatima swan neck sijaitsevat nyt etukajuutan toisessa vaatekaapissa, jossa ne vievät hieman tilaa, mutta täällä ne ovat lähellä vesikonetta, läpivienti saatiin vesilinjan yläpuolelle ja sulkuventtiiliin pääsee helposti sulkemaan.

Oikeanpuoleisimmasta pikkuhanasta saadaan ulos vesikoneen tuottama vesi

Keltainen kolmitiehana ohjaa tuotetun veden joko lavuaariin tai tankkiin

Ohjauspaneeli

Laitteen ohjauspaneeli asennettiin navigointipöydän yhteyteen ja sille annettiin oma automaattisulake.

Makea vesi

Prosessin tuloksena syntyvä makea vesi ohjataan kolmitiehanalle, josta valitaan valuuko vesi lavuaarin yhteyteen asennettuun hanaan vai toiseen veneen vesitankeista. Vesitankkiin tehtiin vesiletkulle reikä tarkistusluukkuun, näin tankkia ei tarvinnut porata ja sinne ei voinut päätyä mitään porauksesta syntyneitä epäpuhtauksia.

Tarvittavat komponentit

Laitetoimituksen lisäksi tarvittiin kirjava joukko komponentteja: vesiletkut, painevesiletkut, kolmitiehanat, 50 mikronin suodatin ja seinäteline, lavuaarin hana ja läpiviennit runkoon sekä tankkiin. Näiden lisäksi tarvittiin lasikuitutöiden tarvikkeet, puulevy sekä näiden kiinnikkeet sekä kiinnikkeet sähkö-osille ja sähkömagneettisen venttiilin johdotus. Tämä venttiili ohjaa sisäänottoveden merivedestä makeavedeksi. Ominaisuutta käytetään automaattiseen puhdistushuuhteluun.

  • Twitter
  • Facebook
  • E-Mail
  • LinkedIn
  • Windows Live